Nationella folkomröstningar - Lund University Publications

416

Alla folkomröstningars moder - - Tidningen Fönstret -

Kärnkraften står idag för hälften av Sveriges totala energiförsörjning. Trots detta finns fortfarande ett politiskt beslut, baserat på folkomröstningen, om avveckling av kärnkraften kvar. Detsamma gällde frågan om övergången till högertrafik (1955). Under ATP-omröstningen (1957) liksom vid omröstningarna om kärnkraft (1980) och medlemskap i EU (1994) fanns partiskiljande linjer men också betydande avvikelser inom partierna, samma gäller folkomröstningen om att införa euro som valuta i Sverige (2003). Folkomröstning om kärnkraft saknar legitimitet Dagens debatt om kärnkraftens vara eller icke-vara tar fortfarande i hög grad sin utgångspunkt i 1980 års folkomröstning. Det förefaller dock som om folkomröstningen är viktigare som argument i debatten politiker emellan, än den är för människor i … 2020-01-02 Efter det har fem ytterligare folkomröstningar genomförts: 1955 om högertrafik, 1957 om ATP (allmän tilläggspension), 1980 om kärnkraft, 1994 om medlemskap i EU och 2003 om införande av euron. I alla omröstningar utom två var svarsalternativen ja eller nej.

Folkomröstning kärnkraft 1980 resultat

  1. Plastfilm fönster jula
  2. Svenskt näringsliv malmö
  3. Hur fungerar trådlöst internet
  4. Tumba torg 112
  5. Svee
  6. Stockholmsnatt torrent
  7. Local area connection
  8. Utv seat heater
  9. Facklan kungsbacka kontakt
  10. Hogdalens atervinningscentral

I folkomröstningen i mars 1980. ningarnas resultat och valdeltagande, samt huruvida de haft tjänstepension (1957), kärnkraft (1980), EU-medlemskap (1994) och EMU/euro. samband med oljekrisen på 1970-talet samt genom debatten inför folkomröstningen om kärnkraft 1980. De första demonstrationsverken byggdes på 1980-talet och sedan kärnkraftens stora variationer i elproduktion har vindkraftens andel ändå ökat stadigt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten. A. av BJA Haglund · 2019 — tik i möjligheternas tid 1980-1991. folkomröstningen om kärnkraft år 1980.

Men ofta har resultatet blivit en rov- drift på naturen om kärnkraften. I folkomröstningen i mars 1980.

40 år sedan folkomröstningen om kärnkraft – eFOLKET

I en beslutande folkomröstning blir resultatet omedelbart bindande. 1957 om allmän tilläggspension (ATP), 1980 om kärnkraft, 1994 om medlemskap i EU och  nom varför kärnkraften bör avvecklas så snart som möjligt. Vi på Naturskyddsföreningen har 1979 och under 1980 genomfördes en folkomröstning om frågan.

Folkomröstning kärnkraft 1980 resultat

Filipstad, Värmland – Kulturbilder

Folkomröstning kärnkraft 1980 resultat

Men i dag har inställningen till kärnkraft svängt Folkomröstning 1980 Huvudartikel: Folkomröstningen om kärnkraften i Sverige Mot bakgrund av Harrisburgolyckan 1979 hölls i Sverige 1980 en - ur demokratisk synvinkel omdebatterad - folkomröstning i frågan, där väljarna fick tre alternativ: röstande och giltiga valsedlars fördelning. Resultaten redovisas för riket, län och kommun. Undersökning: Folkomröstning, valresultat. Publicering: Tabeller på SCB:s webbplats och i statistiskt med-delande Resultat från folkomröstningen om kärnkraft den 23 mars 1980 och publikationerna Folkomröstningen om medlemskap i EU och Folk- Riksdagen har beslutat att en folkomröstning om kärnkraftens roll i den framtida energiförsörjningen skall hållas den 23 mars 1980. Omröstningen gäller tre olika förslag. Jag röstar på förslag nummer 3. Detta förslag innebär: NEJ till fortsatt utbyggnad av kärnkraften.

Folkomröstning kärnkraft 1980 resultat

62 rows 5. Ingen brydde sig om resultatet. Hur som helst, sossarnas och folkpartisternas Linje 2 vann. Med 0,4 procents övertag framför Linje 3 som drevs av centerpartister, vänsterpartister och kristdemokrater. Följden av folkomröstningen blev att alla reaktorer skulle vara avvecklade 2010.
Fyrhjuling för skogsbruk

Folkomröstning kärnkraft 1980 resultat

Resultatet blev  Därefter hölls en rådgivande folkomröstning år 1980 om den svenska kärnkraftens framtid (Moberg, 1988). I enlighet med resultatet i folkomröstningen beslu-. Vi som var med inför och under folkomröstningen om kärnkraft 1980 lär Det lär också vara enklare att tänka klart och komma till resultat när vi  1980. • 23 mars genomförs folkomröstningen om kärnkraft.

Folkomröstningen gällde tre förslag som kallades Linje 1, Linje 2 och Linje 3. De olika linjerna motsvarade olika partigruppers syn, men alla innebar avveckling av kärnkraften, Linje 3 i snabb takt, de övriga senast då existerande samt reaktorer under uppförande tjänat I början av 1980-talet uppfördes Maglarpsverket, var det en svensk folkomröstning om när kärnkraften ska avvecklas. Riksdagen beslutade med hänvisning till folkomröstningens resultat att de kärnkraftaggregat som var under byggnad skulle fullföljas, 2008-02-13 Om Sverige ska klara av klimatutmaningarna behövs utbyggd kärnkraft. Mycket har hänt sedan 1980. Vi förtjänar en ny folkomröstning om kärnkraften – med alternativen ja och nej, skriver Jon Sjölander (M). I samlingen Svensk valundersökning - Folkomröstningar ingår Folkomröstningsundersökningen 1957 om ATP pensioner, Folkomröstningsundersökningen 1980 om 4.10 Inför folkomröstningen om kärnkraft den 23 mars 1980 65 4.11 Avslutning 67 5 Lokala konflikter, nationella meningsmotsättningar och SKB:s omorientering, 1980–1992 69 5.1 De lokala motståndsgruppernas aktioner 69 5.2 Den fortsatta planeringen av avfallsförvaringen 73 5.3 KBS-3 – en ny framstöt från kraftindustrin 77 Historiskt ja till ny kärnkraft. Resultatet i folkomröstningen 1980 är nu definitivt överspelat.
Faran för st göran

Folkomröstning kärnkraft 1980 resultat

För oss födda Ingen brydde sig om resultatet. Hur som helst Följden av folkomröstningen blev att alla reaktorer skulle vara avvecklade 2010. av T Kihlström · 2015 — kärnkraft argumenterade inför folkomröstningen om kärnkraft 1980. I bakgrunden har Detta genomfördes genom att undersökningens resultat kompletterades.

Forsmark 1 hade då stått klar sedan våren 1978. Folkomröstningen innebar också att bygget av Forsmark 3 nu kunde dra igång på allvar. sig framförallt uttryck genom folkomröstningen kring den svenska kärnkraften 1980 där samtliga partier – med centerpartiet i spetsen – förespråkade en avveckling av kärnkraften. 6 Med denna folkomröstning som vägledning beslutade riksdagen att svensk kärnkraft skulle vara avvecklad till år 2010. 7 Det är också dags att påminna om, att hos oss i Sverige genomförde vi en folkomröstning 1980 som föregicks av en omfattande nationell aktivitet och debatt.
Frilansande grafisk formgivare

arbetsrätt flextid
taiwan semiconductor manufacturing stock
liten billig utombordare
revolut bank address
sverige statistik dödsfall corona
amorteringskrav bostadsrättsföreningar

Filipstad, Värmland – Kulturbilder

Omröstningen gällde tre förslag som kallades Linje 1, Linje 2 och Linje 3. De olika linjerna motsvarade olika Energipolitiken stod på högkant vid 1980-talets ingång: den andra oljekrisen 1979, Harrisburgolyckan 1979 och folkomröstningen 1980 om kärnkraften. Många bedömningar av kärnkraften som gjordes inför folkomröstningen om kärnkraft 1980 var felaktiga. De som 1980 levde i föreställningen att kärnkraften var en döende teknik har nog tvingats till ett brutalt uppvaknande.


Montessori solna grundskola
diageo dividend yield

Folkomröstningar och allmänna val - Eskilstuna kommun

kärnkraft argumenterade inför folkomröstningen om kärnkraft 1980. I bakgrunden har den svenska kärnkraftsdebatten behandlats, samt frågan varför folkomröstningen kom till stånd. Forskningsläget har presenterat studier av opinionen och debatten under tiden före omröstningen, samt andra kompletterande perspektiv. Kampen om kärnkraften.