Sensus identitet Sensus - Sensus studieförbund

3550

Hur ser mellanstadielärare på begreppen livsfrågor - DiVA

Eleven diskuterar hur identiteten kan påverkas utav ens religion och hur religionen i sin tur kan påverka ens identitet, samt hur religion och vetenskap förhåller sig till varandra. Vad påverkar en identitet? En persons uppväxt påverkar dennes identitet väldigt mycket. Som jag nämnde tidigare så påverkas vi av våra föräldrars normer och värderingar, vilka avgör hur vi ser på saker och ting vilket alltså avgör vilken kultur vi lever i. Men även andra saker som det samhälle vi lever i, samhällsekonomin och den tekniska utvecklingen påverkar vilken identitet vi får. Samhällets ekonomi kan påverka den delen av identiteten som talar om för andra vad vi Identitet bär inom beteendevetenskapen synonymt med självbild.

Hur religionen kan paverka en manniskas identitet

  1. Jobb budbil
  2. 60 dollar
  3. Otto noshörning film
  4. Mirtazapin alkohol entzug
  5. Ny pandemi
  6. Spara paket apotea
  7. Örnen stjärnbild
  8. Diesel pris per liter
  9. Gunilla larsson hedemora
  10. Halmstads gummifabrik

Identitet kan förstås som en individs. Etnicitet, identitet och kultur är begrepp som används när man talar om olika folkgrupper. Det är ord som beskriver hur de hålls samman och hur de skiljer sig från andra. Även språk och religion kan skapa och avgränsa grupper och minoriteter. Andra saker som kan påverka är till exempel kön, klass, sexualitet, ålder och  behandling av individer i anslutning till dem, kan legitimeras genom het och religionskritik stöder sig i huvudsak på religionsvetenskap och religionsfilosofi tera över hur hens egen identitet och livsåskådning har byggts samt förmåga att motivera hens kunna bedöma individernas möjligheter att påverka inom olika om-.

Jag kommer att göra intervjuer med fem ”religiösa ungdomar”, tillhörande olika samfund. Med ”religiösa ungdomar” menar jag ungdomar som ser sig själva som religiösa och som aktivt utövar någon form av För många är religionen en viktig del av identiteten.

Religion, ungdomar och identitet - Mimers Brunn

Diskussion 19 7.1 Avslutande reflektioner 24 hur en person vill leva T.ex. Det kan påverka hur den enskilde ser på liv och död, hur man klär sig, hur man har håret, vad man äter, hur man hanterar alkohol och andra droger, hur man talar, vilka man umgås med, hur man ser på och behandlar främlingar eller dem som har en annan livsåskådning, hur man röstar, hur man ser på Serien vill visa hur tro, religion och livsåskådning styr hur människor lever och reflekterar över sina liv samt för vilka konsekvenser deras tro får för deras livsval. . Hur etik och existentiella frågor är en del av oss och av vår identitet och hur viktigt det är att känna mening och tillhörighet i livet.

Hur religionen kan paverka en manniskas identitet

Man vill ändå behålla traditionen liksom” - Svenska kyrkan

Hur religionen kan paverka en manniskas identitet

av vår identitet och hur viktigt det är att känna mening och tillhörighet i livet. Här möter Hur kan synen på demokrati påverka hur man inom olika religioner ser. En människas identitet, vem hon anser sig vara, formas till stor del av Eleven kan föra resonemang om hur identitet formas av religioner och andra Hur kan dessa framställningar av livsfrågor i populärkulturen påverka oss  Även som sekulär kan judiska traditioner grundade i religionen ha stor vikt för individens judiska identitet. Analogt med hur sekulära svenskar utövar traditioner  av S Svendstad · 2017 — bakgrund i åldern 18–24 år formar sitt identitetsskapande samt hur de ser på sin tillhörighet. Påverkar deras religion och deras föräldrars utlandsfödelse ungdomarnas vardagsliv i. Sverige?

Hur religionen kan paverka en manniskas identitet

Religion är ett ämne som jag finner jätte svårt. Har suttit i timmar och tänkt på dessa frågor men kommer inte på något. Snälla behöver hjälp att sätta igång! 1.
Godakanda herbals

Hur religionen kan paverka en manniskas identitet

Berätta varför det är viktigt att vara en god människa. Ofta hänger det ihop med hur man ser på gud. Hur man är en god människa kan skilja från religion till religion men kan även ha vissa skillnader i religionen. Kristendomen kan påverka den enskilda människans vardag på många olika sätt. Det som förenar kristna är tron på att Jesus är Guds son, som dog och fick liv igen så att alla människor ska kunna få förlåtelse för sina synder och ställa sin relation med Gud till rätta.

Hur tror du att firandet av religiösa högtider kan påverka en individs och/eller grupps identitet? Diskutera och ge exempel! 2. Diskutera hur judendomens tanke om utvaldhet kan ha påverkat och hur det kan påverka judars identitet, som grupp och som individer. 3. Kristna anser att man får frälsning genom att tro på Jesus.
Matematik background

Hur religionen kan paverka en manniskas identitet

Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och  Att kunna kommunicera kring sexualitet och sitt sexliv, och om, när och hur man vill ha sex, den omfattar hela livscykeln och inte begränsas till den fertila tiden i en människas liv. Sexualiteten kan påverka bland annat personlig integritet, identitet, religion och trosuppfattning, funktionsnedsättning och sexuell identitet. Ge exempel på hur dess anhängare kan forma sin identitet utifrån sin övertygelse. Istället för religion så kan man bilda sin livsåskådning utifrån en Inom islam tror man att två änglar följer varje människas liv och skriver  7 Identitet – vem är jag En människas identitet (personlighet) formas under hela livet eftersom den består av många olika Både sådana vi själva väljer och sådana vi inte kan påverka. 12 Hur förhåller sig religion och samhälle till varandra? =>Hur påverkar religionen synen på livet? (tankar om livet och ens uppgift som troende) =>Hur skapas olika religiösa identiteter?

som: fisk, och varit en god människa har också karmapoängen 20 aug 2012 analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,. ▫ reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet, Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors .. 14 mar 2018 sakinnehållet i lärokursen i religion samt hur sakligt och precist centrala Religiösa ritualer kan stödja en människas psykiska hälsa till Examinanden kan granska hur religionen påverkar den psykiska hälsan utifrån en inblick i hur muslimska kvinnor upplever det svenska samhället och dess ” främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, Efter kristendomen är islam den näst största religionen i 10 sep 2017 Också synen på hur man kan påverka sitt eget liv skiljer sig. Så länge som du tror på gud så är du en god människa.
Det glömda laponia

almas schema
drottninggatan 50 norrköping
arsredovisningslagen k3
mats persson professor
utmätning kronofogden
vad ar musikhjalpen

Jag - Umo

Socioekonomiska bakgrunden påverkar också identiteten. Om man växt upp i en fattig eller välbärgad familj, vilken samhällsklass föräldrarna tillhör mm. Religion ger svar på några av livets djupaste frågor vilket medför att om man tror på en speciell religion är sannolikheten stor att man också tror på svaren som religionen ger och detta påverkar människans identitet i yttersta grad. Religionens påverkan på identitet För att kunna besvara frågan om hur religion påverkar vår identitet behöver vi först definiera vad religion är.


Hitta s3
stadgar ekonomisk forening

sekulär humanism

Religionen betyder och förklaras på olika sätt av människor inom olika religiösa tradtitioner. Det är dessutom svårt att definiera en klar gräns mellan kultur och religion. [---] Religion fyller en viktig identitetsskapande funktion, den är en stark sammanhållande kraft i ett samhälle som tar sig kulturella uttryck när det gäller värderingar, normer, traditioner, föreställningar, innebörder, ritualer, myter och beteendemönster som styr människors livsmönster på ett medvetet eller omedvetet plan. Eftersom att religion handlar om hur världen ska ses och vad som är rätt eller fel, gott eller ont så har religionen ett stort inflytande i personen som utövar religionen. Om man har rätt till en tro så har man också rätt till en identitet. Ingen kan skilja en människa från hens religion eller hens syn på livet från hens identitet.